Χάρτης 10 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-10/tehnasmata/koyiz-8-lypamai-xasate-ex-orismoy

Λυπάμαι, χάσατε (εξ ορισμού)