Χάρτης 10 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-10/klimakes/oayma-oa-htan-o-iwnas-na-exei-katapiei-thn-falaina

Θαύμα θα ήταν ο Ιωνάς να έχει καταπιεί την φάλαινα