Χάρτης 42 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-42/metafrash/eksi-poiimata

Έξι ποιήματα