Χάρτης 11 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-11/pyxides/iapwnia-h-aisohsh-kampoyki

Ιαπωνία: η αίσθηση Καμπούκι