Χάρτης 42 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-42/biblia/i-skia-enos-simvatikoy-erota

Η σκιά ενός συμβατικού έρωτα