Χάρτης 41 - ΜΑΪΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-41/biblia/pirines-ietoy

Πυρήνες υετού

Μια πρώτη κριτική ματιά στη ποίηση του Πάνου Καπώνη