Χάρτης 41 - ΜΑΪΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-41/zwologikos-khpos/i-ghoyna

Η γούνα