Χάρτης 13 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-13/klimakes/na-sas-bohohsw-pselisa

«Να σας βοηθήσω», ψέλλισα