Χάρτης 14 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-14/biblia/katalogos-wfelimwn-anagnwsewn

Κατάλογος ωφέλιμων αναγνώσεων

Δημήτρη Κονιδάρη, «Με τις ευχές του Κάλβου», Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών 2019