Χάρτης 41 - ΜΑΪΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-41/pyxides/o-lointemis-o-rontari-kai-i-ameriki

Ο Λουντέμης, ο Ροντάρι και η Αμερική

Τα πράγματα και η απώλειά τους*