Χάρτης 12 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-12/dokimio/myoos-ypswmenos-se-dynamh

Μύθος υψωμένος σε δύναμη

Ο Μινώταυρος του Χριστόφορου Λιοντάκη