Χάρτης 13 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-13/metafrash/apo-ta-erwtika-poihmata-ths-maritsiko-toy-keneo-rexroo

Από «Τα ερωτικά ποιήματα της Μαριτσίκο»

18 ερωτικά ποιήματα της Μαριτσίκο