Χάρτης 14 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-14/metafrash/dyo-poihmata-ths-entio-sentergkran

Δύο ποιήματα

Θρίαμβος να υπάρχεις...

Προσδοκία