Χάρτης 12 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-12/poiisi-kai-pezografia/oktw-poihmata-apo-th-oeia-kwmwdis

Εννέα ποιήματα από τη «Θεία Κωμωδία»