Χάρτης 12 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-12/poiisi-kai-pezografia/o-afanismos-toy-isaak

Ο αφανισμός του Ισαάκ