Χάρτης 13 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-13/poiisi-kai-pezografia/anypotakth-oxia

Ανυπότακτη οχιά