Χάρτης 41 - ΜΑΪΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-41/pyxides/i-skoteini-mas-riza-tis-kraighis

Η σκοτεινή μας ρίζα της κραυγής