Χάρτης 41 - ΜΑΪΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-41/afierwma/vraveio-poiisis-2021

Βραβείο Ποίησης 2021