Χάρτης 41 - ΜΑΪΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-41/afierwma/vraveio-dokimioi-2021

Βραβείο Δοκιμίου 2021