Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/afierwma/gheron-stratilatis-pro-toi-telois

Γέρων στρατηλάτης προ του τέλους