Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/afierwma/deka-simeia-ghia-ton-gheronta-stratilati-l-ks

Δέκα σημεία για τον «Γέροντα στρατηλάτη» Λ. Ξ.