Χάρτης 34 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-34/afierwma/anti-khairetismoy

Αντί χαιρετισμού