Χάρτης 11 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-11/poiisi-kai-pezografia/epta-nea-poihmata

Επτά νέα ποιήματα

Ανεμογεννήτρια

Ανεμογεννήτρια, ΙΙ

Ανεμογεννήτρια, ΙΙΙ

Γενεαλογία, I

Γενεαλογία, ΙΙ

Γενεαλογία, ΙΙΙ

Ίκαρος