Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/poiisi-kai-pezografia/akoysa-kai-ypakoysa

Άκουσα και υπάκουσα