Χάρτης 12 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-12/poiisi-kai-pezografia/apo-tis-antikristes-politeies

Από τις «Αντικριστές Πολιτείες»