Χάρτης 13 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-13/poiisi-kai-pezografia/tessera-poihmata

Τέσσερα ποιήματα

Μικροσεκόντ Ι

Μικροσεκόντ ΙΙ

Λείπω

Eσένα