Χάρτης 13 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-13/klimakes/o-paroenwnas-kai-egw

Ο Παρθενώνας και εγώ