Χάρτης 11 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-11/tehnasmata/lypamai-xasate-ex-orismoy

Λυπάμαι, χάσατε (εξ ορισμού)