Χάρτης 14 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-14/afierwma/myloi-allatini-6

Κάθομαι και σκέφτομαι εδώ...