Χάρτης 41 - ΜΑΪΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-41/afierwma/opos-sto-ergho-toi-titlos

Όπως στο έργο του