Χάρτης 41 - ΜΑΪΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-41/afierwma/ghiwrghos-ioannoi-enas-thireitis-tis-asfaltoi

Ένας «θηρευτής της ασφάλτου»