Χάρτης 41 - ΜΑΪΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-41/afierwma/i-loghotekhniki-taitotita-tis-thessalonikis-sto-ergho-toi-ghiwrghoi-ioannoi

Η λογοτεχνική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης στο έργο του Γιώργου Ιωάννου