Χάρτης 12 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-12/klimakes/paizoyme-ena-poihma-rhxh

Παίζουμε ένα ποίημα; Ρήξη