Χάρτης 42 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-42/hxhra-paromoia/oi-poiites-i-foni-tois

Οι ποιητές, η φωνή τους