Χάρτης 13 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-13/pyxides/tokio-h-diarkeia-ths-poihshs

Τόκιο: Η διάρκεια της ποίησης