Χάρτης 12 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-12/biblia/syggrafeas-kat-oysian

Συγγραφέας κατ’ ουσίαν