Χάρτης 13 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-13/pyxides/lwrens-ferlingketi-feidwlos-poly-taxideyths

Λόρενς Φερλινγκέτι: Φειδωλός πολυ-ταξιδευτής