Χάρτης 13 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-13/biblia/gia-to-ohrio

Για το θηρίο

Κατερίνα Ηλιοπούλου, «Δεν είναι ακόμα», Μελάνι 2019