Χάρτης 42 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-42/poiisi-kai-pezografia/vivliothiki-alla-poiimata

Βιβλιοθήκη & άλλα ποιήματα