Χάρτης 42 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-42/moysikh/mikroi-odighoi-akroasis-sonata-op-1-ar-12-se-re-elassona-toi-vivalnti

Μικροί οδηγοί ακρόασης / Σονάτα op. 1 αρ. 12 σε ρε ελάσσονα. Του Βιβάλντι