Χάρτης 42 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-42/klimakes/ston-asterismo-tis-aristeris-melaghkholias

Στον αστερισμό της αριστερής μελαγχολίας

10. Ποίηση και στοχαστικός λόγος