Χάρτης 42 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-42/poiisi-kai-pezografia/poiimata-ghia-ton-okeano

Ποιήματα για τον Ωκεανό