Χάρτης 42 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-42/metafrash/22-mikrodiighimata-apo-to-cortometrajes

22 διηγήματα «μικρού μήκους»