Χάρτης 42 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-42/metafrash/oi-miniatoyres-tis-laoiras-ghkoierin

Οι μινιατούρες της Λάουρας Γκουερίν