Χάρτης 42 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-42/biblia/stis-skolies-atrapoys-tis-kritikis

Στις σκολιές ατραπούς της κριτικής