Χάρτης 42 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-42/biblia/oi-psithirismoi-toi-penthois-pano-apo-tin-poli

Οι ψιθυρισμοί του πένθους πάνω από την πόλη