Χάρτης 14 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-14/diereynhseis/synanthseis

Συνάντηση με τον Βίτολντ Λουτοσλάφσκι