Χάρτης 42 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-42/afierwma/i-mikhani-finnegans-wake-kai-to-skhizoanalitiko-mellon-tis-anaghnosis

Η μηχανή «Finnegans Wake» και το σχιζοαναλυτικό μέλλον της ανάγνωσης