Χάρτης 13 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-13/klimakes/sxama-aeide-oea

Σχάμα ἄειδε θεά

Πρωτοχρονιάτικες χιονονιφάδες