Χάρτης 13 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-13/biblia/maohmata-mprext-apo-thn-kyria-fwteinh

Μαθήματα Μπρεχτ από την κυρία Φ[ωτεινή]

Φωτεινή Τσαλίκογλου, «Oι παράξενες ιστορίες της κυρίας Φι», Καστανιώτης 2019